Digitale bibliotheekScripties en publicaties

Scripties
HBO-Kennisbank
Sla een slaatje uit je scriptie!
Proefschriften en onderzoeksresultaten van universiteiten
Publicaties
Open AccessScripties

In de catalogus van de bibliotheek zijn ruim 2500 scripties van verschillende opleidingen van de HHs te vinden, waarvan het overgrote deel digitaal. Op de hoofdvestiging zijn alleen van de opleiding IPO nog papieren scripties beschikbaar. Deze scripties bevinden zich op de begane grond van de bibliotheek, links achterin tegen de wand, en zijn te vinden in gekleurde tijdschriftcassettes. Ook op de vestiging Laan van Poot zijn nog enkele papieren scripties te vinden.

Van de meeste opleidingen vind je vanaf 2004 de door hun beschikbaar gestelde digitale scripties in de catalogus en deels in de HBO-Kennisbank. Let op: voor het beschikbaar stellen van digitale scripties in de HBO-Kennisbank zijn diverse toestemmingen nodig. Hierdoor is maar een beperkt deel van de jaarlijkse scriptieproductie van De Haagse Hogeschool beschikbaar in de HBO-Kennisbank.

De digitale scripties kun je volledig bekijken en downloaden, ook vanuit huis. Het volledige overzicht van digitale scripties vind je in de catalogus. Digitale scripties worden 10 jaar bewaard.

Zoektips

  • Zoek je in de catalogus alle scripties (papier en digitaal) van De Haagse Hogeschool van alle opleidingen? Ga naar " Uitgebreid" zoeken en selecteer bij Materiaal HHS scriptie voor een overzicht. Verfijn vervolgens je zoekresultaten op " Academie / Opleiding" als je op zoek bent naar scripties van een bepaalde opleiding.
  • Na een zoekactie kun je jouw zoekresultaten verfijnen op "Materiaal": HHS scriptie voor een overzicht van alle (papier en digitaal) scripties.

Het is mogelijk om al je zoekacties te combineren met meerdere zoekvelden (bijvoorbeeld onderwerp en materiaal), ook zijn er veel verfijningen mogelijk.

naar boven

HBO-Kennisbank

In de HBO-Kennisbank zijn ruim 18.000 digitale scripties en afstudeerverslagen van 22 hogescholen (waaronder De Haagse Hogeschool) opgenomen. Ook deze scripties zijn thuis te bekijken en te downloaden (Open Access). Bekijk het filmpje over de HBO-Kennisbank en het belang van Open Access van informatie.

Omdat scripties in de Kennisbank komen indien daar toestemming voor is gegeven, is er voor de digitale scripties van De Haagse Hogeschool slechts een gedeeltelijke overlap met de catalogus. Het is daarom raadzaam om in beide systemen te zoeken.

Zoektips

  • Ben je in de HBO-Kennisbank op zoek naar het complete overzicht van scripties en publicaties? Klik op de home pagina op het tabblad " Alle ... publicaties".
  • Wil je een overzicht van alle scripties van De Haagse Hogeschool? Klik bij de filterinstellingen op "Rol: student" en vervolgens bij "Organisatie" op "Toon meer". Je kunt dan De Haagse Hogeschool aanklikken en eventueel de opleiding/instituut.

De HBO-Kennisbank is uniek doordat niet alleen scripties en stageverslagen van studenten, maar ook publicaties en lesmateriaal van docenten en lectoren makkelijk vindbaar zijn gemaakt.

Zoeken naar scripties en publicaties in de HBO-Kennisbank Aanmelden van scripties voor de HBO-Kennisbank

Sla een slaatje uit je scriptie!

Hoe? Door slim te zijn en ook jouw scriptie op de HBO-Kennisbank te laten zetten. Via de HBO-Kennisbank kan de hele wereld kennis nemen van jouw scriptie, dus ook je potentiƫle werkgevers! En het is heel simpel. Meld je scriptie aan door middel van het aanmeldformulier. Als de stage-instelling en de opleiding ook akkoord zijn, zorgt de bibliotheek voor plaatsing op de HBO-Kennisbank.

Proefschriften en onderzoeksresultaten van universiteiten

NARCIS geeft toegang tot de Nederlandse wetenschapsinformatie. Via deze Nederlandse wetenschapsportal is er toegang tot ruim 600.000 publicaties, waarvan bijna de helft vrij toegankelijk is (Open Access). Er zijn ca. 37.000 proefschriften opgenomen. Verder vind je er de onderzoeksresultaten van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen, alsmede informatie over onderzoekers en onderzoeksprojecten in Nederland. Ook kun je via RSS feeds op de hoogte blijven van wetenschappelijk nieuws.

Zoeken naar: Bron:
Alle HHs-scripties: gedrukt, elektronisch en uit de HBO-Kennisbank Catalogus
Scripties en publicaties in elektronische vorm van 22 hogescholen in
Nederland (inclusief HHs-scripties en publicaties)
HBO-Kennisbank
Nederlandse proefschriften in gedrukte vorm Picarta
Nederlandse proefschriften in elektronische vorm NARCIS


Vragen over de scriptiecollectie? Neem dan contact op met de bibliotheek.

Publicaties

Naast scripties/afstudeeropdrachten worden er op De Haagse Hogeschool ook veel interessante publicaties geschreven door docenten, kenniskringleden en lectoren. Ook deze publicaties kunnen worden opgenomen in de HBO-Kennisbank. Op deze manier draagt de HHs ook zijn steentje bij aan het vrij beschikbaar stellen van de kennis die op de hogescholen wordt ontwikkeld. Eind 2012 waren er in de HBO-Kennisbank al ruim 6000 publicaties vrij beschikbaar van 22 hogescholen. 

Publicaties voor de HBO-Kennisbank kun je aanmelden via het Publicatie Aanmeldformulier

De publicatie dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen: 

  • Je bent werkzaam aan De Haagse Hogeschool als docent, kenniskringlid, lector, studentonderzoeker of overig.
  • De publicatie is relevant voor het onderwijs- of onderzoeksveld en/of De Haagse Hogeschool.

In het Aanmeldformulier is meer informatie te lezen over enkele auteursrechtelijke zaken en het instellen van een tijdelijk embargo. Meer uitgebreide informatie over auteursrechten in het hoger onderwijs is via SURF beschikbaar.

Ben je lector? Dan wordt jouw aangemelde publicatie ook zichtbaar in NARCIS . Bekijk het HHs overzicht van publicaties.

naar boven

Open Access

Het belang van en enkele voordelen van Open Access (OA) publiceren:

  • Als auteur bereik je via Open Access een groot publiek.

  • Als lezer heb je gratis online toegang tot informatie.
  • Als docent weet je dat studenten via Open Access gratis aan hun informatie kunnen komen.
  • Als onderzoeker/lector heb je permanent toegang tot onderzoeksresultaten, bovendien hebben anderen misschien soortgelijk (voor-)onderzoek gedaan.


bijgewerkt: 1 juli 2014beheer | disclaimer