Refereren naar informatie uit databanken

Wanneer je gebruik maakt van artikelen/informatie uit databanken is het goed om in je
literatuurlijst te vermelden uit welke databank de informatie afkomstig is. Hieronder is een
voorbeeld uitgewerkt van de databank Company.info.

Je wilt refereren naar het aantal werknemers in 2012 bij Stichting Hoger Beroepsonderwijs
Haaglanden, volgens de APA stijl doe je dit als volgt:

De gegevens zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel (= organisatie als auteur). Op de
pagina staat overal KvK, die afkorting wordt daarom gebruikt. Ook al zijn de gegevens uit 2012,
we gebruiken toch de datum dat deze gegevens in Company.info zijn opgenomen
(Bron: KvK 23-1-2014). De titel van de pagina is duidelijk Stichting Hoger Beroepsonderwijs
Haaglanden. Door deze titel te noemen kan er ook geen verwarring ontstaan naar welke pagina
verwezen wordt. 

Bovenstaand gaat om gegevens die op de (bedrijfs)pagina staan in Company.info
(inclusief tabellen). Bij gegevens afkomstig uit jaarplannen/jaarrekeningen/markrapporten die
op Company.info staan moet er gerefereerd worden naar de PDF zelf. Hieronder voorbeelden
daarvan:

Geadviseerd wordt om in je literatuurlijst de link op te nemen die je daadwerkelijk gebruikt hebt.
Soms gaat het dus om de proxy link (als je je buiten de HHs bevindt) en andere keren niet
(als je je binnen de HHs bevindt).

Meer informatie over APA regels voor krantenartikelen, internetbronnen, databanken en
andere bronnen.